Gameffects regler är upp till tolkning hos ansvarig på plats. Den ansvariga personen på Gameffect har absolut beslutsfattande och uppvisad oförmåga att följa reglerna kan leda till bland annat, men inte endast, avstängning – både tidsbestämd eller permanent. Vid ovilja att förstå en ansvarig och deras bedömning kan hårdare straff påvisas. Gameffects bedömning är slutgiltig, och vi bibehåller rätten att stänga av medlemmar.

Gameffect har kameraövervakning med inspelning i lokalen.

  • Gameffect tillåter inte egen mat och dryck i lokalen. Detta gäller även om du inte tänkt att konsumera det du tagit med dig – inga undantag ges.
  • Gameffect har en nolltolerans mot konsumtion av alkohol, rökning och droger i lokalen.
  • Gameffect ska vara en lugn miljö. Ljudnivån ska vara låg, och svordomar tolereras inte.
  • Gameffect ansvarar ej för era värdesaker.
  • Gameffect har en nolltolerans mot personliga angrepp, hot och våld i lokalen.
  • Gameffect anmäler varje stöld som sker av Gameffects utrustning och produkter. Detta gäller även skadegörelse, såväl teknisk som fysisk.
  • Eventuella klagomål tas med ansvarig på plats.