Gameffect-webstart
Gameffect

Komma i kontakt

Integritetspolicy

  • Home
  • Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy för Gameffect

Senast uppdaterad: [2023-12-15]

Välkommen till Gameffect och tack för att du använder våra tjänster. För att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter har vi utarbetat denna integritetspolicy. Policyn beskriver vilken information vi samlar in, varför vi samlar in den, hur vi använder den och hur du kan hantera din integritet när du använder våra tjänster.

1. Insamling av information:

Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster och förbättra din användarupplevelse. Detta kan inkludera information som namn, e-postadress, användarpreferenser och annan relevant information.

2. Användning av information:

Den information vi samlar in används för att erbjuda och förbättra våra tjänster. Det kan inkludera anpassning av innehåll, kommunikation med användare, genomförande av transaktioner och för att säkerställa överensstämmelse med gällande lagstiftning.

3. Delning av information:

Vi delar endast din information med tredje parter när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller i enlighet med gällande lagstiftning. Vi försäkrar oss om att dina personuppgifter behandlas säkert och konfidentiellt.

4. Dataskydd och säkerhet:

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda din information från obehörig åtkomst, användning eller utlämnande. Vi använder säkerhetsprotokoll, kryptering och andra tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa dataskydd.

5. Dina rättigheter:

Du har rätt att få tillgång till informationen vi har om dig, rätta eventuella felaktigheter och ångra ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter. Kontakta oss om du vill utöva dessa rättigheter.

6. Ändringar i integritetspolicyn:

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att publiceras här, och det är ditt ansvar att hålla dig uppdaterad om dem.

7. Kontaktinformation:

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, kontakta oss på info@gameffect.se

Tack för att du valt Gameffect. Vi strävar efter att erbjuda en säker och trygg spelupplevelse och värdesätter ditt förtroende i oss när det gäller hantering av dina personuppgifter.