Hoppa till innehållHoppa till menynHoppa till sidfoten

Policy avseende integritet


Bakgrund
General Data Protection Regulation, förkortat GDPR, har ersatt den tidigare svenska personuppgiftslagen (PUL) och innebär ett ökat skydd för personlig integritet när det kommer till hantering av personlig data.

Det är viktigt för oss på Gameffect Esport AB att du är trygg när du handlar hos oss. På grund av detta vill vi vara transparenta i hur vi behandlar den information du delar med oss.

Hur vi samlar in information
Information som behandlas av oss samlas in på olika sätt, till exempel genom att:
- Du registrerar dig som kund hos oss på Gameffect Esport AB
- Du lägger en beställning från oss
- Du tar kontakt med oss för frågor
- Du begär en offert
- Du fyller i ett formulär från Gameffect Esport AB

Informationsinsamling sker också genom bland annat deltagande i aktivitet, tävling eller evenemang som är arrangerad av Gameffect Esport AB.

Gameffect använder sig av cookies på gameffect.se och dess subdomäner. Denna information ligger i din webbläsare och du kan kringgå detta själv genom att inte tillåta våra cookies.
Det enda syftet som dessa cookies har är att göra upplevelsen på hemsidan anpassad för din upplevelse vid återkommande besök.

Information vi samlar in, beroende på åtagande, kan handla om följande information:
- För- och efternamn
- Telefonummer
- E-postadress
- Adress

Beroende på betalsätt vid beställning kan vi också behöva samla in kreditinformation.

Hur vi använder dina uppgifter
De uppgifter vi sparar använder vi för att till exempel:
- Hantera och administrera dina beställningar
- Skicka offerter
- Hålla dig uppdaterad angående status på servicearbeten
- Hålla dig uppdatera om nya villkor
- Informera dig om relevanta uppdateringar eller förändringar
- Informera dig om kommande händelser som du kan ta del av som kund eller medlem hos oss

Uppsägning gällande prenumeration av utskick
Om du väljer att prenumerera på informationsutskick från oss så kan du närsomhelst enkelt avbryta den genom länkar i utskicken för att säga upp prenumerationen, alternativt kontakta oss direkt.

Hur vi lagrar uppgifterna
All data vi lagrar elektroniskt skyddas av vårt nätverk samt i vissa fall även av samarbetspartners som tillhandahåller lagring av dessa uppgifter via bland annat molntjänster, så kallade personuppgiftsbiträden.
All information vi samlar in rörande dig sparas under den tid du är kund hos oss och för den tid den krävs för att uppfylla lagar och krav gentemot oss, så som bokföringslagen.

Gameffect Esport AB lämnar under normala omständigheter aldrig ut uppgifter till extern part för bearbetning. En annorlunda omständighet skulle beröra till exempel en kreditupplysning.
I dessa fall ber vi alltid om samtycke till detta innan någon information skickas till extern part.

Dina rättigheter
Du som individ har lagstadgade rättigheter rörande informationen som du delar med dig till bolaget. Dessa rättigheter är inte absoluta men tillåter dig att ta del av, modifiera och begränsa informationen och dess användande. Anser du att Gameffect Esport AB olovligt använt dina uppgifter har du även rätt att göra invändningar till Datainspektionen.
Nedan följer en sammanfattad lista rörande dina rättigheter angående informationen du delar med dig av.

- Rätt till tillgång och registerutdrag
Du har rätt att få svar på om vi behandlar personuppgifter som rör dig. Om det är fallet så har du även rätt till information om bland annat vilka personuppgifter som behandlas, vilka ändamål behandlingen av personuppgifterna har, vilka externa parter som tar del av dina personuppgifter samt hur länge dina personuppgifter sparas i vårt register.

- Rätt till korrigering av felaktiga uppgifter
Du har rätt att begära korrektur av felaktig eller ej komplett information rörande dig själv.

- Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Gameffect Esport AB, presenterat i ett strukturerat, maskinläsbart och allmänt använt format. Som individ har du också rätt att begära att dessa uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig.
Rätten till dataportabilitet berör de personuppgifter som behandlas automatiskt, och som grundas på ditt samtycke eller ett avtal där du är part.

- Rätt till radering av vissa uppgifter
Du har rätt att begära att Gameffect Esport AB raderar dina personuppgifter under vissa premisser, till exempel att de inte längre är nödvändiga för de ändamål som informationen samlades in för.

- Rätt till invändning mot bolagets behandling av personuppgifter
Du har, under vissa omständigheter, rätt att invända mot Bolagets behandling av dina personuppgifter.

- Rätt till invändning mot direktmarknadsföring
Du har alltid rätt att invända mot att Bolaget behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Vid en sådan invändning ska Gameffect Esport AB utan onödigt dröjsmål upphöra med all form av direktmarknadsföring till dig.

- Rätt till begränsande av behandling rörande dina personuppgifter
Under vissa omständigheter har du rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Har du till exempel ett aktivt fall där du bestrider att uppgifterna som behandlas är korrekta, så är det din rätt att kunna begära en begränsning av behandling av dina personuppgifter under den tid som fallet är aktivt.

- Rätt till invändningar och klagomål
Har du klagomål som rör Gameffect Esport AB:s behandling av dina personuppgifter så har du rätt att inge detta till Datainspektionen.

Vill du framställa en begäran rörande registerutdrag, korrigering av uppgifter, dataportabilitet, radering, begränsning eller invändningar - vänligen kontakta oss via nedan hänvisad adress.