Hoppa till innehållHoppa till menynHoppa till sidfoten

Betalsätt

Våra betalsätt

I samarbete med Svea erbjuder vi fakturabetalning, delbetalning, kortbetalning och direktbetalning via bank. Våra fakturor skickas ut via mail i samband med att ordern skickas från oss. Fakturan har en förfallotid på 14 dagar. Mer information och fullständiga villkor om Sveas betallsätt hittar ni på Sveas hemsida.


Betala med presentkort
I kassan har du möjlighet att betala med presentkort. För att betala med presentkortet matar du in ditt presentkortsnummer i rutan under totalpriset i kassan. För att använda presentkort måste du vara inloggad. Täcker inte presentkortet hela beloppet så har du möjlighet att betala resterande belopp mot faktura, direktbetalning eller kort. Får du pengar kvar så går det naturligtvis bra att använda det vid ett senare tillfälle.

 

Svea Checkout

Gameffect använder Svea Checkout för privat- och företagskunder 

1. ALLMÄNT
Svea Ekonomi AB (”Svea”) tillhandahåller tjänsten Checkout (”Checkout”) för att förenkla för dig som kund att handla på nätet. Genom att använda Checkout godkänner du Sveas villkor i detta avtal (”Avtalet”) såsom de framgår nedan, inklusive de särskilda villkor som är bifogade nedan.

2. BETALNINGSALTERNATIV
För att underlätta för dig som kund godkänner du i förväg de olika betalningsalternativ som Svea kan erbjuda dig. De betalningsalternativ som kan erbjudas dig varierar från handlare till handlare och är även beroende av den kreditprövning som Svea genomför av dig som kund. De normalt sett tillgängliga betalningsmetoderna är fakturabetalning, kontokredit (delbetalning) samt kort- eller bankbetalning. Genom att godkänna villkoren för Checkout godkänner du även att du kan komma att träffa ett avtal med Svea på nedanstående villkor för att genomföra ett köp genom Checkout. Det kostar inget att använda Checkout men eventuella skatter eller avgifter kan tillkomma beroende av det betalsätt du väljer.

Se närmare de enskilda villkoren för fullständig information om:
Fakturabetalning,
Delbetalning,
Betalning genom kontokredit,
Leasing,
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

3. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i EU:s Dataskyddsförordning 2016/697.

Svea behandlar personuppgifter om dig, inklusive uppgifter om vem du är, kontaktuppgifter samt ekonomiska situation och betalningshistorik. Uppgifterna inhämtas främst från dig. Personuppgifterna behandlas för att fullgöra ett avtal där du och Svea är parter.

Svea avser att behandla dina personuppgifter i syfte att administrera och fullgöra avtalsförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter eller sådana skyldigheter som kan följa av lagar och förordningar. Uppgifterna kan även komma att användas för marknads- och kundanalys, riskhantering och produktutveckling. Svea kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter. Svea vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Exempel på sådana tredje parter kan vara andra bolag inom Svea-koncernen, kreditupplysningsföretag och myndigheter. Du har rätt att få information om de personuppgifter om dig som behandlas av Svea. Du har rätt att begära rättelse, radering, begränsad behandling eller rikta annan invändning mot behandling av personuppgifterna. Sådan begäran ska prövas och Svea kan vara av uppfattningen att personuppgiftsbehandlingen ska fortgå utan rättelse, radering eller begränsning.

Du har rätt att överklaga behandlingen till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling. Personuppgifter lagras under den tid de är aktuella och under den tid krediten är aktuellt. Personuppgifter raderas dock senast 36 månader efter det att krediten slutbetalats. Uppgifter lagras även en tid därefter för att efterleva lagar och förordningar samt för att möjliggöra myndighetsinspektion. Sveas kundregister och andra uppgifter Svea har om dig skyddas av banksekretess enligt Lag om finansieringsverksamhet. Personal hos Svea som har tillgång till personuppgifter har lagstadgad och avtalad tystnadsplikt.

Svea är personuppgiftsansvarig. Du kan kontakta Svea via post 169 81 Solna, telefon 08 – 514 931 13 eller swp@svea.com.

Dataskyddsombud nås på privacy@svea.com